Missie en visie

‘Rehoboth, ruimte voor iedereen!’

Rehoboth betekent “God heeft ruimte gegeven”.

Op Christelijk kindcentrum Rehoboth bieden we opvang en onderwijs aan voor kinderen van 0-13 jaar. We bieden de kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen van baby naar peuter en van peuter naar schoolgaand kind. Wij bieden kinderen de ruimte om zichzelf te zijn, de ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving, de ruimte om hun stem te laten horen, de ruimte om samen te werken aan een fijne leeromgeving waarin ze zich voor kunnen bereiden op de toekomst.

Onze ambitie:

Ieder kind groeit binnen ons kindcentrum op tot een gelukkige, zelfstandige en zelfredzame tiener die kan samenwerken, kritisch kan zijn en uitdagingen aangaat.

Missie:

De missie van CKC Rehoboth is om de kinderen zich te laten ontwikkelen via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces tot zelfbewuste mensen die samenwerken en zich goed staande kunnen houden in onze maatschappij. Dit alles doen we vanuit onze christelijke normen en waarden. Wij ondersteunen ieder kind om boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. CKC Rehoboth bereidt de kinderen voor op een toekomst waarin zij op eigen benen kunnen staan én elkaar ondersteunen waar nodig. Dat betekent dat ons kindcentrum een veilige plek is waarin kinderen mogen leren leven en leren voor het leven. Hier kunnen zij leren omgaan met emoties, krijgen ze kansen om te leren van fouten, wat hun kwaliteiten zijn, hoe ze deze in kunnen zetten en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een respectvolle en prettige samenleving.

Deze drie pijlers horen hierbij:

·         Veilige en respectvolle leeromgeving

Op CKC Rehoboth vinden wij het belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen zijn vanaf het moment dat ze bij ons kindcentrum starten. We hebben respect voor elkaar en werken vanuit onze christelijke normen en waarden samen aan een fijne leeromgeving. Een goed pedagogisch klimaat vinden wij essentieel, daarom geven we veel positieve feedback aan de kinderen en hanteren we duidelijke regels en routines. Ook de ontwikkeling van het zelfvertrouwen en het ‘er durven zijn’ vinden wij erg belangrijk. Daarom werken wij met het programma Rots en Water.

·         Basisvaardigheden

Kunnen lezen en rekenen bepaalt in sterke mate het succes op school en in de latere loopbaan. Een juiste focus daarop vergroot ieders kansen. Daarom biedt CKC Rehoboth goed taal- en rekenonderwijs en starten we hier op de opvang al mee met voorbereidende activiteiten. De kinderen leren zich de basisvaardigheden eigen te maken, krijgen kennis van zichzelf en de wereld om zich heen.

·         Lerende houding

Op CKC Rehoboth vinden we het belangrijk dat de kinderen een lerende houding van binnenuit ontwikkelen en een goed zelfreflectief vermogen (hoe verhoud ik me tot anderen/de wereld). We willen de kinderen eigenaarschap geven en zelf (mede)verantwoordelijk maken voor de leeractiviteiten die ze doen.