Missie en visie

‘Rehoboth, ruimte voor iedereen!’

Rehoboth betekent “God heeft ruimte gegeven”.

Op Christelijk kindcentrum Rehoboth bieden we onderwijs en opvang aan voor kinderen van 0-13 jaar. We bieden de kinderen alle ruimte om zich te ontwikkelen van baby naar peuter en van peuter naar schoolgaand kind. Wij bieden kinderen de ruimte om zichzelf te zijn, de ruimte om zich te ontwikkelen in een veilige omgeving, de ruimte om hun stem te laten horen, de ruimte om handelend te leren, de ruimte om samen te werken en de ruimte om zich goed voor te bereiden op de toekomst.

We hebben onze visie beschreven aan de hand van woorden waarvan de beginletters de letters van het woord ‘Rehoboth’ zijn.

Respect

Eensgezind

Hart voor kinderen

Ontwikkelen

Basis

Ouderbetrokkenheid

Toekomstgericht

Handelend

 

Een uitwerking van de verschillende woorden vindt u onder onderstaande kopjes.