Peuteropvang

Peuteropvang 
Binnen Kindcentrum Rehoboth bieden wij peuteropvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Deze opvang biedt kinderen de kans om samen te spelen, te ontdekken en van elkaar te leren in een veilige en vertrouwde omgeving. Onze pedagogisch medewerkers zijn ervaren op het gebied van de verzorging en begeleiding van kinderen en zijn geschoold in de ontwikkeling van jonge kinderen. Het grote voordeel van de peuteropvang binnen ons kindcentrum is dat voor de peuters de stap naar de basisschool een hele natuurlijke weg zal zijn. Verschillende activiteiten doen we samen met de onderbouw, zoals Paasviering, Sinterklaasfeest, laatste schooldag. De peuteropvang is vier ochtenden in de week open, van 8.30 t/m 12.30. 

We werken met Uk en Puk, een landelijk ontwikkeld activiteitenprogramma voor baby’s en peuters. We organiseren voor peuters dagelijks ‘Peuterpret’, met activiteiten op het gebied van natuur, spel, muziek, gym, creatief, koken en meer!  
Onze groepsruimtes zijn uitdagend en ontwikkelingsgericht vormgegeven. Er zijn daarvoor verschillende speelhoeken in de groepsruimten gecreëerd, zoals een huishoek, bouwhoek, creatieve hoek, leeshoek en een ontdekhoek. Hier kunnen kinderen meedoen aan gerichte activiteiten en is er ruimte voor vrij spel. Daarnaast hebben alle locaties een aparte buitenruimte voor de kinderen. Elke dag spelen we buiten! Aan het einde van de ochtend eten de kinderen een broodje met de pedagogisch medewerker(s).  

Onze kijk op peuteropvang  
Ieder kind is uniek en heeft z’n eigen ritme nodig om zich plezierig te voelen en om zich te mogen ontwikkelen. We werken met vaste dagprogramma's en rituelen, die voor herkenning en veiligheid zorgen. Peuters zijn nieuwsgierig om de wereld om zich heen te ontdekken en leren op deze leeftijd om samen te spelen.

Ons aanbod op Kindcentrum Rehoboth
Op de peuteropvang werken wij met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk en Puk, een programma dat erop gericht is om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op de basisschool. Peuters die extra ondersteuning nodig hebben in de ontwikkeling, kunnen met een VVE-indicatie vier dagdelen naar de peuteropvang. Dit is mogelijk vanaf 2,5 jaar. Het Uk en Puk activiteitenprogramma richt zich op meerdere ontwikkelingsgebieden. Het omvat de: 

  • Taalontwikkeling - ontwikkelen van de woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid. 
  • Beginnende rekenvaardigheid - starten met leren tellen,  meten en de oriëntatie in ruimte en tijd. 
  • Motorische ontwikkeling – gericht op het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.  
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling - het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken. 

Via ons digitale ouderportaal Social Schools informeren wij ouders/verzorgers over de belevenissen van de kinderen op de peuteropvang van ons Kindcentrum.


Meer informatie of aanmelden Bent u nieuwsgierig geworden? U bent te allen tijde welkom voor een vrijblijvende rondleiding op Kindcentrum Rehoboth. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de directie van ons kindcentrum, telefoonnummer 0599-662367.  Wilt u uw kind direct aanmelden? Dat kan. Ga daarvoor naar de pagina Aanmelden en tarieven.