Verlof aanvragen

Er zijn bijzondere omstandigheden waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden, etc. Hiervoor dient u voorafgaand contact op te nemen met de directeur. Zonder toestemming van de directeur en/of leerplichtambtenaar mag u geen verlof nemen. U kunt het verlof aanvragen via Social Schools. 

Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de situatie waarbij 1x per jaar extra vakantieverlof verleend wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders.