Leerlingenraad

Op kindcentrum Rehoboth vinden wij het belangrijk dat kinderen zich al zo vroeg mogelijk medeverantwoordelijk voelen voor allerlei zaken in en om de school. Daarnaast willen we kinderen helpen om zich te ontwikkelen tot kritische en zelfsturende individuen die ervaren dat je door samen te werken prachtige plannen kunt realiseren. Daarom is er sinds enkele jaren een leerlingenraad in het leven geroepen.  

De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8. De leerlingenraad fungeert als een vertegenwoordiging van alle leerlingen van de school; zij behartigt de belangen van alle leerlingen en de leden worden daarom ook gekozen door de leerlingen.

De leerlingenraad vergadert minimaal vijf keer per schooljaar. 

De directeur maakt de agenda. De voorzitter zorgt dat alle kinderen goed aan bod komen tijdens het gesprek. De secretaris maakt aantekeningen. Voorafgaand aan de vergadering bespreken de kinderen in hun eigen groep of er punten zijn die ze in moeten brengen in de vergadering. De kinderen brengen dus punten in die namens alle leerlingen van hun groep ingebracht worden.