Christelijke identiteit

De naam Rehoboth betekent "God heeft ruimte gegeven", wij vertalen dat in het feit dat wij iedereen de ruimte geven om voor ons te kiezen. We zijn een open christelijk kindcentrum, waar we onderwijs en opvang verzorgen vanuit positieve christelijke normen en waarden. Iedereen mag zich welkom voelen, waarbij respect gevraagd wordt voor onze christelijke identiteit. 

We zien om naar anderen en de wereld en dat willen we kinderen leren. Op school staan we daarom regelmatig stil bij belangrijke levensvragen en thema's. Samen met de kinderen gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag hoe je iets voor een ander kunt betekenen. Dat gebeurt aan de hand van verhalen uit de Bijbel, door mee te doen aan acties van hulporganisaties, maar ook binnen vakken als wereldoriëntatie. 

In de klas werken we dagelijks met de methode 'Kind op Maandag'. Hierin staan (Bijbel) verhalen en verwerkingsopdrachten.