Schooltijden

Groep 1 t/m 8

Op de Rehoboth hanteren wij een continurooster. De tijden zijn voor groep 1 t/m 8 gelijk, met uitzondering van de vrijdag. 

Maandag      08.30 uur – 14.45 uur

Dinsdag        08.30 uur – 14.45 uur

Woensdag    08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag    08.30 uur – 14.45 uur

Vrijdag          08.30 uur – 14.45 uur (groep 5 t/m 8) 

Groep 1 t/m 4 zijn op de vrijdag om 12.00 uur vrij. 

Er is een vrije inloop voor de kinderen vanaf 08.20 uur; dat wil zeggen, dat uw kind direct naar binnen kan gaan en niet hoeft te wachten op de bel. De schoolbel gaat vijf minuten voor aanvang. Op deze manier kunnen de kinderen van de verschillende groepen rustig naar binnen lopen en weten de ouders dat de school gaat beginnen. Wij hopen op deze manier ook te bevorderen dat we direct om 8.30 uur kunnen beginnen.

De kinderen worden gedurende deze inloopperiode vaak uitgedaagd d.m.v. een opdracht op het digibord of een spelletje. Graag de kinderen niet eerder dan 8.20 uur op school laten komen; er is geen pleinwacht/toezicht.

De kinderen van alle groepen gaan tussen 10.15 en 10.30 uur naar buiten. Voor het buitenspelen eten en drinken de kinderen in de eigen klas. De kinderen uit de groepen 1-2 spelen daarnaast elke ochtend en elke middag buiten.

Alle kinderen eten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in de eigen klas. De kinderen hebben na het eten een half uur de tijd om buiten te spelen.