Onderwijs op de Rehoboth

Op de Rehoboth kijken wij naar ieder kind.

Voor ons is ieder kind een uniek persoon met veel mogelijkheden. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Onze zorgstructuur is daarom zo ingericht dat we goede begeleiding kunnen geven aan kinderen, die moeite hebben met de leerstof, maar ook aan kinderen die juist meer uitdaging nodig hebben. 

Daarnaast bieden wij een veilige omgeving, een voorwaarde voor kinderen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Veiligheid betekent voor ons dat we respectvol omgaan met elkaar en met de materialen. Wij besteden in ons onderwijsprogramma daarom veel aandacht aan sociale vaardigheden. 

We werken volgens het leerstofjaarklassensysteem en komen daarbij zoveel mogelijk tegemoet aan de onderwijsbehoeften van elk kind, door te werken met drie niveaus. We willen dat elk kind gezien wordt, met zijn of haar eigen talenten. 

Samengevat komt dat neer op onderstaande:

  • We werken bewust aan de Christelijke normen en waarden.
  • We hebben oog voor verschillen tussen kinderen.
  • We nemen ouders serieus en luisteren naar hen.
  • Ons pedagogisch klimaat geeft kinderen een veilig gevoel.
  • We hebben respect voor elkaar.
  • We zijn waakzaam tegen negatieve zaken, zoals pesten en agressie.
  • We werken opbrengstgericht, door het analyseren van de toetsen bewaken we onze onderwijskwaliteit. 
  • We bereiden de kinderen voor op vaardigheden die de toekomst van ze vraagt, door bijvoorbeeld het houden van presentaties, werken met onderzoeksvragen en zelf onderzoek doen.